Bestrijding DDoS-aanvallen

Dienstverlening van gemeenten kan in gevaar komen door een DDoS-aanval. Daar is het van belang om een risicoanalyse al op voorhand uit te voeren. De IBD heeft een artikel geschreven over o.a. de maatregelen die je kunt nemen als gemeente om je te beschermen tegen dergelijke aanvallen.

Mocht het risico voor de gemeente niet acceptabel zijn dan is er een aantal maatregelen mogelijk om de kans of de impact (en daarmee het risico) van een DDoS-aanval te verlagen:

  1. Een back-up verbinding bij een andere internet service provider (ISP) zodat kan worden overgeschakeld in geval van een DoS-aanval (verlaagt de impact);
  2. Anti-DoS-apparatuur aanschaffen (verlaagt de kans);
  3. Aansluiten bij een anti-DoS-dienst bij de ISP? (verlaagt de kans);
  4. Een combinatie van bovenstaande.

Verder lezen bij de bron

AVG - disproportioneel?
Verandering privacyregels boa's

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring.Ook handig: de sitemap