Nieuwsoverzicht week 2

Met ons wekelijkse nieuwsoverzicht houden we je graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Blog

Nog een privacy control framework om de AVG te borgen? 

Op 5 november 2018 organiseerde ISACA een ronde tafel over Privacy Control Frameworks . Tijdens deze drukbezochte avond werd aandacht besteed aan de historie van Privacy Control Frameworks in Nederland en de do’s en dont’s bij de toepassing van dergelijke frameworks. Maar wat is het nut en noodzaak van zo’n framework en welke verschillende frameworks zijn er? En is er behoefte aan een framework speciaal voor gemeenten?

Informatiebeveiliging

Nota Verslag generieke digitale infrastructuur

Er is een Nota gepubliceerd door Rijksoverheid naar aanleiding van het verslag generieke digitale infrastructuur. In de Nota gaat men in op algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid).

Open documentstandaarden voor toegankelijkheid

De toegankelijkheid verbeteren van websites is één, maar denk ook de toegankelijkheid van documenten dient daarbij in het acht te worden genomen. Een van de hulpmiddelen om dit te doen is het hanteren van Open Documentstandaarden. Via deze website van Pleio krijg je alle informatie rond dit onderwerp.

Het digitale recht van de Amsterdammer

Omdat de stad Amsterdam zich net als vele steden aan het ontwikkelen is als ‘’smart city’’ komen er ook vraagstukken naar voren over de inrichting van de ICT in de stad. Marleen Stikker en Jelle de Graaf stellen dat de bewoners in controle moeten blijven en dat de stad slechts bij hoge uitzondering de ICT mag uitbesteden. In dit artikel lees je waarom de Amsterdammers het eigenaarschap van gegevens en technologie in de stad moeten krijgen.

Resultaten meting informatieveiligheidstandaarden

Met behulp van informatieveiligheidstandaarden wil het Forum Standaardisatie websites en e-maildomeinen beter gaan beveiligen. Om de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn in het Overheidsbreed Beleidsoverleg monitort het forum elk half jaar de voortgang. Op deze pagina van de website van het Forum vind je de resultaten van medio 2018.

Common Ground & Squad Architectuur

De Squad Architectuur Samen Organiseren is een onderdeel van VNG Realisatie en is een team dat meewerkt aan de basis voor Common Ground. In dit artikel van VNG Realisatie leggen twee architectuur specialisten uit wat de squad precies doet.

Privacy

Privacy hoogtepunten 2018

Ben je het overzicht verloren over alle privacy-gerelateerde hoogtepunten van het jaar 2018? Geen probleem, Solv heeft ze voor je op een rij gezet in een artikel. Met natuurlijk aandacht voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyreglement BRP

Houd jouw gemeente binnen haar privacyreglement rekening met de Basisregistratie Personen (BRP)? De gemeente Koggenland heeft de BRP opgenomen in haar privacyreglement welke je kunt raadplegen ter inspiratie voor jouw gemeente.

Verbeterpunten Digitale Identiteit

Het Digitale Identiteitslab houdt zich bezig met het verbeteren van de Digitale Identiteit. Uit de diverse meetups en gesprekken tijdens het Lab zijn acht verbeterpunten op het gebied van identiteit geïdentificeerd en voor je op een rij gezet in dit artikel.

Privacy Protocol afvalinzameling

In het kader van de afvalinzameling verwerkt de gemeente Eemnes persoonsgegevens. Daarom heeft de gemeente een privacy protocol gepubliceerd voor de verwerking van deze persoonsgegevens, waarin men ingaat op diverse categorieën persoonsgegevens en doelen van de verwerking van de gegevens.

Genuanceerde benadering inzagerecht

Uit een recente uitspraak blijkt dat de Hoge Raad voorstander is van een genuanceerde benadering van het inzagerecht, evenals het Gerechtshof Den Haag. Mark Jansen neemt je in dit artikel mee in de uitspraak en de discussie bij het inzagerecht over de te verstrekken documenten.

Downloads

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019/2020

Het jaarlijkse Dreigingsbeeld voor Nederlandse Gemeenten is weer gepubliceerd. Dit document heeft als doel om gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van informatiebeveiliging. In het rapport vind je de belangrijkste risico’s die voor gemeentelijke organisaties geïdentificeerd zijn.

Stuur ons nieuwsoverzicht gerust door naar collega’s!

www.informatiebeveiliging-gemeenten.nl
www.privacy-gemeenten.nl
Beide onderdeel van IB&P B.V. – www.ibnpbv.nl

Nieuwsoverzicht week 3
Nieuwsoverzicht week 1

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring.Ook handig: de sitemap