Resultaten meting Informatieveiligheidstandaarden

De resultaten van de meting informatieveiligheidsstandaarden van medio 2018 zijn gepubliceerd door Forum Standaardisatie. Uit de meting blijkt dat de adoptie van webstandaarden opnieuw is gegroeid en dat gemeenten overall gezien het beste scoren.

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Het Forum Standaardisatie monitort elk half jaar de voortgang van deze afspraken.
De meest recente meting toont de stand van zaken met betrekking tot de adoptie van de IV-standaarden medio 2018. Ook zijn in de meting de individuele testresultaten van 563 domeinnamen van overheidsorganisaties terug te vinden. Lees voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitale Magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden medio 2018.

Verder lezen bij de bron


Privacy Protocol bij afvalinzameling
Genuanceerde benadering inzagerecht

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring.Ook handig: de sitemap