Nieuwsoverzicht week 6 2019

Met ons wekelijkse nieuwsoverzicht houden we je graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

CISO Pioniers masterclass over de BIO

Op woensdag 10 april organiseren we in samenwerking met Youri Lammerts van Bueren een masterclass over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) bij de gemeente Utrecht.

Een middag voor de pioniers onder de gemeentelijke CISO’s. Concreet aan de slag met de BIO. Tips krijgen van ervaren mensen die een duidelijk kijk hebben op risicomanagement, de rol van het lijnmanagement en de verantwoording via ENSIA.

Geen algemene theorie, maar 100% toegesneden op de gemeentelijke praktijk. De ‘hoe-vraag’ staat centraal deze (en komende) middagen. Meld je ook aan voor deze masterclass op 10 april.

Blog

Toezicht houden als FG, hoe doe ik dat?

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bracht ook de verplichte Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) met zich mee. De FG is de interne toezichthouder en dus verantwoordelijk. Maar hoe doe je dat eigenlijk, toezicht houden? Dat lees je in onze laatste blog.

Informatiebeveiliging

IB-Beleid met aandacht voor de BIO

Het Gemeentelijke Informatiebeveiligingsbeleid (GIBB) van de gemeente Beemster gaat al uit van de BIO en de tien bestuurlijke principes van informatiebeveiliging die gehanteerd worden. Heeft het GIBB van jouw gemeente hier al rekening mee gehouden? Je kunt dit beleid als voorbeeld gebruiken.

Werken aan awareness

In deze blog van Youri Lammerts van Bueren lees je over zijn vijf-stappenplan om awareness te creeren. De vijf stappen vallen binnen zijn ontwikkelde Informatiebeveiligingsbewustzijn managementsysteem (IBMS) om op systematische wijze het IB-bewustzijn te verhogen.

Volwassenheidsmodel informatiebeveiliging

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een praktisch model opgesteld om te bepalen wat in deze tijd een volwassen informatiebeveiliging is. Op deze pagina van de website van de NBA vind je meer informatie over dit model, inclusief diverse presentaties waarin het model is toegelicht. Het model is te downloaden vanuit het downloadarchief op onze website.

Implementatie BIO

Hoe je als gemeente een gedegen aanpak kunt gebruiken om de BIO te implementeren lees je in dit artikel van de IBD. Men gaat in op wat de BIO precies omvat en geeft je een aantal handige documenten mee om direct aaan de slag te kunnen met de implementatie. Handig!

Informatieveiligheidsbeleid Kempengemeenten

Het informatieveiligheidsbeleid van de Kempengemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) kun je nu raadplegen via overheid.nl als hulpmiddel of ter vergelijking voor het opstellen/verbeteren van het beleid van jouw gemeente.

Privacy

Vragen Ombudsman aan de AP

Inger Sanders van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werd door de Nationale Ombudsman geinterviewd over wat de AP precies doet en hoe de samenwerking met de Nationale Ombudsman er precies uit ziet. Het interviewd is opgebouwd aan de hand van vijf vragen.

Sensordata, leefbaarheid en veiligheid

Het Rathenau Instituut heeft een artikel geschreven over sensordata. Informatie komt steeds vaker van digitale sensoren, o.a. de Politie maakt hier gebruik van. Maar wat mag wel en wat mag niet rondom de veiligheid en de privacy? In dit artikel krijg je ins- en outs rond sensordata.

Kennisbank Privacy by Design

Ben jij bekend met het principe van Privacy by Design? Met de kennisbank privacydesigner kun je kennis opdoen rond dit principe. Zowel voor personen voor wie dit begrip nieuw is als voor mensen die zich verder in Privacy by Design willen verdiepen.

Privacyvisie eID

Om bij de inrichting van het eID-stelsel zorg te dragen voor de naleving van de AVG is een Privacyvisie eID opgesteld, waarin de toepasselijke privacyregels zijn geïnventariseerd en waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe deze doorwerken bij de inrichting van het eID-stelsel.Je kunt de Privacyvisie eID nu downloaden via deze pagina van Rijksoverheid.

AVG & Wifi Tracking

Wifi-tracking is een techniek die slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan. Een aantal gemeenten hebben onlangs zelfs de wifi-tracking in hun stad op stop gezet. In dit artikel van Privacy Company lees je wat nou eigenlijk wel en niet mag binnen de AVG.

Downloads

Handreiking Volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft een praktisch model gemaakt om de volwassenheid van Informatiebeveiliging te bepalen. De handreiking bij dit model kun je nu downloaden vanuit ons downloadarchief.

RSA Data Privacy & Security Survey

RSA heeft een onderzoek uitgevoerd naar data, privacy en security. Uit dit onderzoek blijkt dat er o.a. een groter gat ontstaat tussen de consument en bedrijven als het gaat om data Nu te downloaden vanuit ons downloadarchief.

Stuur ons nieuwsoverzicht gerust door naar collega’s!

www.informatiebeveiliging-gemeenten.nl
www.privacy-gemeenten.nl
Beide onderdeel van IB&P B.V. – www.ibnpbv.nl

Nieuwsoverzicht week 7 2019
Nieuwsoverzicht week 4 2019

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring.Ook handig: de sitemap