Het referentiemodel Opdrachtgeverschap

Voor de ontwikkeling en het beheer van diensten gebruikt de Directie Informatievoorziening en Inkoop van het min. van Justitie en Veiligheid een structuur, ook wel het referentiemodel Opdrachtgeverschap genoemd. In dit artikel kom je meer te weten over deze vorm van Governance.

Het referentiemodel Opdrachtgeverschap is onder meer een gevolg van de Commissie Elias, het inmiddels beruchte rapport over het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid (2014). De Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt dit model sinds 2016 om vorm te geven aan haar governance.

Nico van Oldenbeek, projectmanager bij JenV, hielp dit model ontwikkelen (zie kader). “Het biedt een leidraad voor de verduidelijking van hoe de rolverdeling ligt bij het ontwikkelen van een dienst of product. Een goede governance, dus een structuur, met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, maakt de inrichting van een dienst helder. Per rol is duidelijk wie wat doet en welke verantwoordelijkheden erbij horen. De kracht van dit model is dat het bottom-up is ontwikkeld. We zijn met mensen gaan praten om te zien wat er al was, en waar behoefte aan was. Daarop zijn we gaan voortborduren. We hebben onze plannen steeds weer voorgelegd aan en doorleefd met de gebruikers.”

Veel ICT-voorzieningen van JenV worden gemeenschappelijk gebruikt, zoals het Justitie netwerk, beveiligde koppelingen naar buiten, berichtenmakelaars, JenV-registers, toegangsvoorzieningen en documentatiesystemen. Partijen als het OM, de DJI, de politie, de IND, het COA, de Raad voor de Kinderbescherming gebruiken deze voorzieningen en daarom hebben ICT-ontwikkelingen binnen JenV veel afstemming nodig. Van Oldenbeek: “Daar sturing aan geven is een grote governance uitdaging.”

Verder lezen bij de bron
Toegankelijkheid website & cookies
Internetvrijheid Toolbox

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring.Ook handig: de sitemap