Informatie BIO

Vanaf 1 januari 2019 is de BIO van kracht als vervanger van de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. 2019 is het overgangsjaar en de implementatie in 2020, meer informatie wordt binnenkort verwacht.

Gedeelde taal, samenwerken in ketens

Tot dit moment hebben alle bestuurslagen nog een eigen baseline, de BIR (Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Deze baselines zijn (met uitzondering van de BIR2017) voor een groot deel nog gebaseerd op de ISO-normering uit 2005 en lopen achter op de actuele ISO uit 2013 (NEN-ISO 27002). Om de informatiebeveiliging optimaal te professionaliseren is er behoefte aan een eenduidige en herkenbare stevige basis voor de gehele overheid. Voor een veilige digitale overheid.

Overgangsjaar 2019, geïmplementeerd in 2020

Dit jaar, 2019, staat in het teken van de overgang naar en implementatie van de BIO. De richtlijn is dat er vanaf 1 januari 2020 volgens de BIO gewerkt en met name verantwoord kan worden. Om de implementatie optimaal te laten verlopen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een interbestuurlijk ondersteuningsprogramma opgezet waarin alle overheidslagen betrokken zijn. Dit programma sluit aan op de behoefte van alle organisaties en koepels en biedt ondersteuning aan in de vorm van handreikingen, bewustwording over informatiebeveiliging, workshops en een digitale community om good practices uit te wisselen.

Binnenkort meer informatie

Deze website is nog in ontwikkeling. De komende maanden vindt u op deze pagina meer informatie over de BIO, de veranderingen voor uw organisatie, het interbestuurlijk ondersteuningsprogramma, de leeractiviteiten en workshops en een agendafunctie.

Verder lezen bij de bron
FG Congres
CISO Oldebroek & Hattem

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring.Ook handig: de sitemap